Ruusun Päivärytmi

7.30 Päiväkoti avataan

8.00 Aamiainen

9.00 Aamupiirit ryhmittäin/ohjattu toiminta/leikki

9.30 Ulkoilu/Metsämörri/Myttyset/pienryhmämuskarit
(riippuen toimintasuunnitelmasta ja viikko-ohjelmasta)

11.00 Lounas

11.30 Päivälepo

14.00 Välipala

Leikki

15.30 Ulkoilu

17.00 Päiväkoti suljetaan

Sekä kokonaisuudessaan varhaiskasvatussuunnitelman
oppimisen alueet! ☺

Viikoittaisia touhujamme

VISKARI

METSÄRETKET

LIIKUNTA

ILMAISUN MONET MUODOT